Enskilda kristna

Nordfronts valkompass, copypasta så att ni slipper ge klick

2018.08.22 13:08 KierkegaardsAngst Nordfronts valkompass, copypasta så att ni slipper ge klick

Bland det roligaste jag har läst:
Tag fram papper och penna och anteckna A, B, C eller D för var gång du svarar respektive alternativ på de tio frågorna så du kan hålla reda på vilka svarsalternativ du svarat flest gånger.
1. I Sverige finns idag mellan två och tre miljoner människor som inte är av nordeuropeiskt ursprung. Gruppen främlingar utgör alltså idag någonstans mellan 20-30% av befolkningen. Vad tänker du om detta?
A) Bra. Jag hatar nordiska människor och vill ha helt öppna gränser så att vi kan få hit många fler främlingar och på sikt byta ut hela folket!
B) Jag gillar verkligen mångkultur så det låter som en fin siffra. Kanske borde vi lugna ner oss lite för tillfället, men på sikt skulle jag kunna tänka mig fler icke-nordiska människor här.
C) Jag vill inte ha in fler. Några borde dessutom skickas hem.
D) Detta är extremt allvarligt. Totalstopp och dessutom återsändning av flertalet är ett måste för att få ordning på landet!
2. Vilket av följande påstående håller du mest med om?
A) Det är svenskarnas fel att integrationen misslyckats. Hade inte svenskarna varit så tråkiga, stela och xenofobiska hade Sverige varit ett mångkulturellt paradis nu.
B) Det är islams fel att integrationen misslyckats. Hade bara alla invandrare som kommit hit varit kristna istället hade Sverige varit ett mångetniskt paradis nu.
C) Det är politikernas fel att integrationen misslyckats. Med en något mindre mängd invandrare och där man satte högre press på de som kom hit att anpassa sig hade Sverige kunnat vara ett svenskt paradis nu med mångkulturella inslag.
D) Integration kan inte lyckas, däremot utgör mycket små mängder främlingar inget hot. De olika människoraserna mår bäst segregerade där de som de skapats av naturen kan få utveckla sitt eget levnadsöde. Med massinvandring kan Sverige aldrig bli ett paradis.
3. Världen blir allt mer globaliserad och Sverige får allt svårare att stå självständigt. Vad menar du är rimligast framåt för att vi ska kunna hävda oss?
A) Ge ökad makt åt EU. Anslut Sverige till EURO och NATO.
B) Få till en ny folkomröstning om EU.
C) Lämna EU, vi klarar oss i övrigt.
D) Lämna EU och andra liknande folkfientliga sammanslutningar. Ena Norden till en stark stat!
4. Hur ställer du dig till följande påstående: Jag identifierar de internationella bankerna som ett stort problem. Att privata aktörer får tillverka krediter och att detta ansvar och denna makt inte ligger på de enskilda staterna är en viktig fråga.
A) Nej detta är snarare en tillgång än ett problem. Ge mer makt åt bankerna!
B) Jag tycker det är bra som det är. Så länge bankerna inte är muslimska kan de till och med få något större makt.
C) Jag bryr mig inte nämnvärt i frågan.
D) Jag instämmer helt. Bankväldet måste krossas för att folken ska kunna bli fria!
5. Vad är judar?
A) Guds utvalda och heliga folk, världens rättmätiga härskare!
B) En god allierad i kampen mot islam.
C) Anhängare av en religion som jag helst inte vill prata om.
D) Ett främmande folkslag som äger majoriteten av världens banker och media.
6. För att lösa merparten av de problem vi står inför idag måste vi återta makten från:
A) Rasisterna och patriarkatet.
B) Muslimerna.
C) Globalisterna.
D) Sionisterna och globalisterna.
7. För att skapa ett välmående samhälle bör vi förutom invandringsfrågan fokusera på:
A) Att krossa nazismen!
B) Vad än Moderaterna tycker är bäst.
C) Skattelättnader för de rika.
D) Folkgemenskap!
8. Huvudarrangörerna till Pride-festival verkar för normaliserande av pedofili och andra sexuella avvikelser. Om detta tänker jag:
A) Bra, vi måste ha fler och större Pride-tåg.
B) Bra, Pride-tågen måste dock bli mer inkluderande så att även Sverigedemokraterna får vara med och hylla pedofili.
C) Inget nämnvärt.
D) Helt sinnessjukt. Dessa måste givetvis stoppas!
9. Lagen om hets mot folkgrupp används idag inte för att skydda minoriteter utan som ett slagträ mot politisk opposition. Samtidigt är det fullt legalt att aktivt verka för att upplösa och förgöra det nordiska folket. Om detta tänker jag:
A) Bra förutom att Nordiska motståndsrörelsen, AfS och Sverigedemokraterna också måste förbjudas.
B) Bra förutom att Nordiska motståndsrörelsen också måste förbjudas.
C) Avskaffa lagen om hets mot folkgrupp.
D) Avskaffa lagen om hets mot folkgrupp och förbjud folkfientlig verksamhet.
10. Vilken typ av människor önskar du se som ledare för vår nation?
A) Omoraliska yrkeslögnare som alltid agerar i intresse med vad som är bäst för de själva.
B) Avståndstagande och ryggradslösa fegisar som alltid viker sig för etablissemangets påtryckningar.
C) Hederliga politiker.
D) Rakryggade och ärliga män och kvinnor av folket, vanliga arbetare av hjärna och hand som offrar allt för våra efterkommande.
Har du fått lika många av två olika alternativ följer här utslagsfrågor:
Fick du lika många A som B kommer här en utslagsfråga: Existerar det svenskar?
A) Nja, bara i negativa sammanhang.
B) Ja, alla som föds i Sverige och alla som tar sig inom Sveriges gränser och lär sig dansa runt midsommarstången är svenskar.
Fick du lika många B som C kommer här en utslagsfråga: Hur tycker du att andra partier ska förhålla sig till sann opposition?
B) Kasta skit på dem och uttala sig positivt om inskränkning i föreningsfriheten genom förbud.
C) Ignorera dem totalt och låtsas som att man själv utgör det enda paritet som är i opposition.
Fick du lika många C som D kommer här en utslagsfråga: Är det viktigt för dig att motståndet utgörs av en bred rörelse som kommer arbeta aktivt för förändring även dagen efter valet?
C) Nej, det är ändå via valurnan förändring kommer ske.
D) Ja, det går ändå inte att enbart förändra läget via valurnan.
Räkna nu samman dina svar och rösta enligt nedanstående.
Du fick flest A: Ta fram en bild på alla Riksdagspartiers loggor. Välj bort SD. Välj bort ytterligare en, ta en slumpmässig eller den du tycker har fulast logotyp. Sätt en siffra 1-6 på de kvarvarande och slå sen med en tärning. Här har du vilka du ska rösta på.
Andra personer som troligtvis skulle svara flest A: George Soros och Annie Lööf.
Du fick flest B: Sverigedemokraterna ska det stå på din valsedel.
Andra personer som troligtvis skulle svara flest B: Jonas Chongera och Paula Bieler.
Du fick flest C: AfS är nog det lämpligaste för dig. Eller att du läser på lite till och sen gör om testet igen för att kanske då få ett D.
Andra personer som troligtvis skulle svara flest C: Mikael Jansson och Ingrid Carlqvist.
Du fick flest D: Nordiska motståndsrörelsen är ditt självklara val! Beställ valsedlar här.
Andra personer som troligtvis skulle svara flest D: Emil Hagberg och Skurt
Edit: fetstilade frågorna. Tack u/CEMN för förslaget och u/hebo07 för att hen fixade det så länge.
submitted by KierkegaardsAngst to sweden [link] [comments]


2014.10.17 17:28 Thuren Hur radikala är egentligen "vanliga" muslimer sett ur ett västerländskt perspektiv?

https://www.youtube.com/watch?v=EYAcLudBbhg den här videon låg på /videos toplista idag. Den visar en grupp muslimer, troligtvis i ett väst-land som tillsammans med en predikant tar avstånd på tanken om att de är som kristna eller ateister, fast med en annan tro.
Personerna i klippet behöver inte vara representativa för väst-muslimer i allmänhet, eller så är de det. Den allmänt accepterade bilden är att radikal islam är ovanligt och illa omtyckt bland muslimer. Vad ska man tro om detta egentligen? Jag är inte speciellt insatt men i mina ögon verkar det som att man vill tro det eftersom kognitiv dissonans.
OM islam som demografisk grupp är tillräckligt extrem så är islam ett demokratiproblem i kombination med muslimsk invandring och tillväxt. I extrem islam finns ingen skillnad på religion och politik. Städelän/landet kommer rösta på ett sätt som är totalt oförenligt med västerländska värderingar. Kort sagt kommer det bli ungefär lika trevligt som i länderna i mellanöstern, dvs inte alls, dvs förföljelser av oliktänkande, sexuellt avvikande, otrogna, osv.
Att utestänga människor baserat på tro går dock också det emot västerlänska, individualistiska värderingar om att alla ha rätt att bedömas som enskilda personer snarare än att behandlas i egenskap av medlem i en grupp. Därav oviljan att ta i frågan antar jag, globalisering och möjliggörande av invandring tvingar oss att utmana idéer vi tagit för givna, det tvingar oss att tänka om och tänka nytt.
Som jag utgick från i början av mitt inlägg så hänger detta dock på antagandet att gruppen muslimer faktiskt är betydligt mer radikala än vad vi i någon mening vågat erkänna för oss själva, och huruvida det är sant är en väldigt viktig fråga som jag hoppas ni kan ge svar på. Om svaret är ja, hur ser ni då på mitt resonemang ovan? Muslimer radikala -> SD-politik nödvändig. Eller?
Jag har aldrig röstat Sd och vill inte göra det heller, så kan ni såga mig så är jag tacksam :)
submitted by Thuren to svenskpolitik [link] [comments]


Kristina Alexanderson, Enskilda gymnasiet, Finalist Guldäpplet 2010 Om det enda acceptabla sättet att möta provokationer från etablissemanget och muslimer Blockerad i Sverige! I förföljelsens spår 1 World Watch List 2017 release Hermans Bästa Historier 2002 Ovanliga Kvinnoöden - YouTube Ondskan är som ett virus - del 2 Välkommen till den kristna frågestunden! Är du på väg till himlen? Country Project 2015 Club Goa: Sebastian stör sig på Kitty - YouTube Anders Jarlert Kyrkohistoriens nu

 1. Kristina Alexanderson, Enskilda gymnasiet, Finalist Guldäpplet 2010
 2. Om det enda acceptabla sättet att möta provokationer från etablissemanget och muslimer
 3. Blockerad i Sverige!
 4. I förföljelsens spår 1 World Watch List 2017 release
 5. Hermans Bästa Historier 2002 Ovanliga Kvinnoöden - YouTube
 6. Ondskan är som ett virus - del 2
 7. Välkommen till den kristna frågestunden! Är du på väg till himlen?
 8. Country Project 2015
 9. Club Goa: Sebastian stör sig på Kitty - YouTube
 10. Anders Jarlert Kyrkohistoriens nu

Kristina Alexanderson, lärare i svenska och samhällskunskap på Enskilda gymnasiet, Stockholm, utbildningsansvarig för Webbstjärnan Hon har i sitt klassrum inspirerat elever att arbeta ... World Watch List (WWL) sammanställs varje år av organisationen Open Doors. Där rankas de 50 länder där förföljelsen av kristna är som störst. Det är den enda årliga undersökningen av ... De bibliska fakta om vad Israel är, och inte är, som kristna sionster inte ser: ... Men då måste både nationen och enskilda vända om. Skaffa VPN som kineserna tvingas göra! Då kan du verka ... Människorna i den kristna kyrkans historia - som enskilda och grupper - är centrala i min forskning. Kyrkohistorien är ett möte mellan teologiska idéer, kyrka och samhälle (kyrka och ... Undervisning om ondskan i pandemins tid. Frågor för samtal eller egen reflektion: Har vi, som enskilda kristna och som kristen gemenskap, ett ansvar och en skuld för vår tids stora ... This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queue Grupper i samhällskunskap och engelska upptäcker och presenterar världen. Varje år anordnas en mässa där våra elever tävlar om bästa engelsktalande land. Cop... * Notering: Dessa frågor ges till den stora skaran av kristna, vissa enskilda individer kan få en lättare börda av Gud då den t ex kan lida av något problem. Ett exempel, vet en kvinna som ... Hermans Historia is a TV-series in Sweden. Herman is one of the best well known researcher in the Swedish history. He talks about numerous kings, war and int... Sebastian Dawkins går loss mot Kitty Jutbring. Club Goa TV3 2005.