Jämställdhets citat

Vad är jämställdhet i dagens samhälle?

2015.08.11 18:17 Pastapuff Vad är jämställdhet i dagens samhälle?

"På relativt kort tid har vi fått en situation där unga kvinnor är betydligt mer framgångsrika än unga män. På många sätt är detta en utveckling att glädjas åt eftersom den innebär att vi går mot en ökad jämställdhet." Ett citat ur en expressen artikel.
Så vad är jämställdhet? Citatet får det att låta som om kvinnor är mer framgångsrika än män, och att det är bra. Resten av artikeln tar upp problemet med pojkrs sjunkande studieresultat men just citatet förbryllar mig.
submitted by Pastapuff to sweden [link] [comments]